Pierwsze tym roku posiedzenie Kapituły Biznes Wybiera Mediacje. Gala i wręczenie nagrody za rok

Pierwsze tym roku posiedzenie Kapituły Biznes Wybiera Mediacje. Gala i wręczenie nagrody za rok.


Kapituła debatowała min. nad planami promowania mediacji w okresie pandemii.


Mając na względzie okres pandemii postanowiono połaczyć wręczenie nagrody za 2019 rok, planowane w 2020 r. z nagrodą za rok 2021, która zostanie wręczona w 2022 r.