Brak zgody na mediację

Jeżeli nie wszystkie strony sporu są jeszcze gotowe do przeprowadzenia mediacji lub chcą jedynie dowiedzieć się, jakie możliwości daje im mediacja.

Centrum może organizować indywidualne lub grupowe spotkania informacyjne dla stron sporu.

 

Spotkania informacyjne odbywają się w celu propagowania i informowania o możliwości rozwiązania sporu w formie mediacji organizowanej przez Centrum.

 

Spotkania informacyjne dla stron sporu mogą odbywać się w szczególności w przypadku skierowania wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego tylko przez jedną ze stron sporu.

 

Po spotkaniu, strony sporu mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu postępowania mediacyjnego lub o toczeniu sporu we własnym zakresie. Koszt spotkania infomracyjnego okresla § 5 Taryfy Opłat Mediacyjnych.

 

Jeżeli chcesz zorganizować dla siebie lub stron sporu spotkanie informacyjne o mediacji - prosimy o kontakt z Biurem Izby prowadzącym Sekretariat Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku, al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk, tel. 58 305 23 25, fax 58 741 53 73, e-mail: sekretariat@pcaim.org.pl

Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji Mec. Ireneusz Pawłowski e-mail: i.pawlowski@rigp.pl