Arbitraż

Czym jest arbitraż

W przypadku arbitrażu, istotą jest powierzenie przez strony swojego sporu do rozstrzygnięcia innej niezależnej osobie lub osobom (arbitrowi), którym może być np. specjalista w dziedzinie, której spór dotyczy.

 

W odróżnieniu od mediacji, to nie strony wypracowują rozwiązanie, a arbiter lub arbitrzy decydują o sposobie rozwiązania sporu.

Sąd arbitrażowy

Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku współpracuje z największym sądem arbitrażowym w Polsce - Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Zapraszamy do arbitrażu stałego lub ad hoc. Jesteśmy też w stanie pomóc w wyborze arbitrów i organizacji postępowania arbitrażowego.