Seminarium: Mediator, jako peacemaker. Przeprosiny, przebaczenie i pojednanie w opanowywaniu sporów prawnych.

Zapraszamy na seminarium pt. "Mediator, jako peacemaker. Przeprosiny, przebaczenie i pojednanie w opanowywaniu sporów prawnych".


Wydarzenie odbędzie się 2 lutego 2022 r. w godzinach 12:00 - 14:00 w formie zdalnej (online). Udział bezpłatny.


Podczas tych 2 h będziesz mieć możliwość zapoznać się m.in. z poniższymi zagadnieniami istotnymi dla holistycznej praktyki polubownego rozwiązywania sporów prawnych:


  • Istota holistycznego podejścia do praktyki mediacyjnej i prawniczej.
  • Wielocelowość dyskursu mediacyjnego i różnorodność korzyści z uczestnictwa w mediacji w wymiarze personalnym, interpersonalnym i społecznym.
  • Istota praktyki peacemaking. Positive peace versus negative peace. Mediator jako peacemaker - specyficzna rola mediatora jako promotora i strażnika pokoju społecznego.
  • Istota instytucji przeprosin, przebaczenia i pojednania stron konfliktu – ujęcie prawne, psychologiczne, komunikacyjne, relacyjne i etyczne.
  • Wybrane regulacje polskiego materialnego prawa cywilnego i karnego odwołujące się do przeprosin, przebaczenia, pojednania.
  • Szczególna rola przeprosin, przebaczenia i pojednania stron sporu dla praktyki mediacyjnej, opartej na tzw. peacemaking.Seminarium poprowadzą osoby z bardzo dużym doświadczeniem i dysponujące wiedzą ekspercką w dziedzinie prawa gospodarczego. Program wydarzenia i rejestracja - KLIKNIJ.