Seminarium: Przygotowanie jednostki sektora finansów publicznych do mediacji i zawarcia ugody. Praktyczne aspekty analizy zasadności zawarcia ugody na tle art. 54a ustawy o finansach publicznych.


Zapraszamy na seminarium pt. Przygotowanie jednostki sektora finansów publicznych do mediacji i zawarcia ugody. Praktyczne aspekty analizy zasadności zawarcia ugody na tle art. 54a ustawy o finansach publicznych.


Wydarzenie odbędzie się 8 marca 2022 r. w godzinach 12:00 - 14:00 w formie zdalnej (online). Udział bezpłatny.


Podczas tych 2 h będziesz mieć możliwość dowiedzieć się:

  1. jakie czynniki wpływają na gotowość jednostki sektora finansów publicznych do podjęcia mediacji,
  2. w jaki sposób przepisy prawa ograniczają swobodę negocjacji po stronie jednostki sektora finansów publicznych i jak to wpływa lub może wpływać na przebieg mediacji,
  3. co jest niezbędne do tego, aby jednostka sektora finansów publicznych mogła zawrzeć ugodę oraz jakie znaczenie dla określenia takich możliwości ma analiza, o której mowa w art. 54a ustawy o finansach publicznych,
  4. co powinna zawierać analiza poprzedzająca zawarcie ugody oraz kto odpowiada za jej przygotowanie,
  5. jakie ryzyka związane ze sporem najczęściej mogą uzasadniać zawarcie ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych oraz jakie mechanizmy można stosować do ich oceny na potrzeby planowanej ugody,
  6. jak w praktyce oceniać zasadność zawarcia ugody w nietypowych sytuacjach,
  7. jak kształtują się zależności między poufnością mediacji, a wymogiem transparentności działań jednostek sektora finansów publicznych oraz jakie strategie komunikacji mogą z tego wynikać dla jednostek sektora finansów publicznych.


Seminarium poprowadzą osoby z bardzo dużym doświadczeniem i dysponujące wiedzą ekspercką w dziedzinie prawa gospodarczego. Program wydarzenia i rejestracja - KLIKNIJ.