Debata „Ugoda czy droga sądowa? Różne systemy i różne zwyczaje w kulturach prawnych Europy i świata, a podejście polskie."

Przedstawiciel naszego Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji został zaproszony do wzięcia udziału, jako panelista, w Debacie Prawniczej będącej częścią ESCLH Conference 2016 in Gdańsk-Gdynia „Culture, Identity and Legal Instrumentalism”.

Konferencja organizowana jest przez European Society for Comparative Legal History oraz Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji. Strona konferencji – www.esclhconference2016.pl.

Konferencja odbywa się w dniach 28 czerwca  – 1 lipca 2016 r.,  jest 15 jubileuszową konferencją i po raz pierwszy organizowana jest w Polsce.

Przedmiotem debaty będzie „Ugoda czy droga sądowa? Różne systemy i różne zwyczaje w kulturach prawnych Europy i świata a podejście polskie.” oraz arbitraż jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów w polskiej historii, w tym próba porównania z innymi państwami.

Moderatorem Debaty będzie będzie Dr Adam Mikołajczyk Director of the Department of Economic Development of Marshall’s Office of Pomorskie Voivodeship.

W Debacie uczestniczyć będą takż oprócz naszego Centrum: 

  • Chartered Arbitrator Piotr Nowaczyk, advocatePresident of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce (2006-2009) International Court of Arbitration member ICC in Paris (2003-2015)
  • Mr Marek Kacprzak, attorney-at-law Honorary Consul of Republic of Austria
  • Dr Emőd Veress, attorney-at-law Associate, Professor of Civil and Commercial Law at the Sapientia University of Cluj-Napoc.