Arbitraż w działalności MŚP - relacja z seminarium

Jak skutecznie rozwiązywać spory w działalności małych i średnich firm? Odpowiedź uzyskaliśmy podczas seminarium zorganizowane przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. 

Seminarium odbyło się 30 czerwca br. w siedzibie WSAiB w Gdyni. Celem seminarium „Arbitraż w działalności małych i średnich przedsiębiorstw" było propagowanie arbitrażu jako pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów gospodarczych. Rozwiązanie to, z powodzeniem zastosowane w innych krajach europejskich i w innych regionach kraju (Wielkopolska), wymaga upowszechnienia również w regionie pomorskim. Udział w spotkaniu wzięli przede wszystkim przedstawicieli pojedynczych firm, zrzeszeń i stowarzyszeń branżowych oraz organizacji samorządu gospodarczego. Prelegenci reprezentujący miedzy innymi poznańskie środowisko biznesowe, mieli przyjemnośc przedstawić gościom ekonomiczne oraz prawne aspekty zagadnienia arbitrażu ściśle powiązane ze specyfiką działania małych i średnich przedsiębiorstw. Prelegenci przybliżyli również zalety procedur arbitrażowych ważnych szczególnie dla sektora MŚP. Nie zabrakło przykładów dobrych praktyk zagranicznych.

Założeniem seminarium jest stworzenie forum wymiany poglądów i doświadczeń odnoszących się do arbitrażu, dlatego nie zabrakło w programie czasu na dyskusję między uczestnikami.

Seminarium przygotowane zostało we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza oraz Wielkopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu.