ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NAJEM LOKALU

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NAJEM LOKALU

W związku z realizacją projektu „Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w ogólnopolskiej sieci CAM”, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w Gdańsku zaprasza do składania ofert na najem lokalu użytkowego spełniającego następujące wymagania:

1) przeznaczenie: działalność projektowa (realizacja projektu „Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w ogólnopolskiej sieci CAM”), działalność statutowa, biurowa,

2) lokalizacja -  Gdańsk,

3) łatwy dostęp do środków komunikacji miejskiej (minimum 1 przystanek autobusowy w odległości maksymalnie 300 m od budynku),

4) parking w budynku lub w bezpośrednim sąsiedztwie budynku,

5) minimalna powierzchnia: 115 mkw

6) możliwość korzystania z lokalu 7 dni w tygodniu, 24h/doba

7) Minimalna liczba pomieszczeń: min 5, w tym:

  1. a) min. 2 pomieszczenia konferencyjne lub sale spotkań do mediacji  powyżej 20 mkw – izolowane od otoczenia oraz wygłuszone, gwarantujące poufność rozmów prowadzonych w ich wnętrzu, umożliwiające swobodne zebranie grupowe dla minimum 5 osób,
  2. b) pomieszczenie biurowe dla Dyrektora Centrum oraz Kierownika Centrum oraz pozostałego personelu obsługującego mediacje

oraz:

  1. 1 sekretariat/recepcja z poczekalnią dla klientów
  2. zaplecze kuchenne
  1. dostęp do sali konferencyjnej (znajdującej się poza lokalem, ale w tym samym obiekcie co lokal) dla minimum 50 osób, umożliwiającej ustawienie krzeseł i stołów w układzie teatralnym,

W przypadku zainteresowania prosimy o składanie ofert:

- ze wskazaniem ceny najmu oraz wysokości pozostałych kosztów związanych z najmem,

- ze wskazaniem powierzchni lokalu

- z planem (rzutem) lokalu oraz jego opisem

- z przedstawieniem zasad dostępu do Sali konferencyjnej oraz głównych zasad korzystania z lokalu

Wynagrodzenie z tytułu najmu będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą i nie zobowiązuje Ogłaszającego do zawarcia umowy.