X Salon Mediatora w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Po raz kolejny uczestniczylismy Salonie Mediatora w dniu 15 marca 2016 roku.

Tematem przewodnim spotkania było: „Mediacja – nowe możliwości i perspektywy”.

Przedmiotem spotkania było zapoznanie ze zmianami wprowadzanymi Ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiazywania sporów (Dz. U. 2015 poz. 1595) oraz dyskusja nad nowymi możliwościami i perspektywami mediacji.

Spotkanie miało charakter warsztatowy i jego celem była wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy sędziami kierującymi sprawy do mediacji, a mediatorami.