Przedstawiciele Kapituły Biznes Wybiera Mediację na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Przedstawiciele Kapituły Biznes Wybiera Mediację na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku


W posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku i przedstawili prezentację na temat mediacji członkowie Kapituły Biznes Wybiera Mediacje - Sędzia Rafał Terlecki, Profesor Anna Machnikowska oraz mec. Ireneusz Pawłowski.


Uchwałą z dnia 25 kwietnia 2019 r. zostało przyjęte Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie rozwiązywania sporów gospodarczych w drodze mediacji oraz wpisywania do umów klauzuli mediacyjnej. 


Zapraszamy do zapoznania się z Uchwałą Rady rekomendującą uzywania klauzuli mediacyjnej. (tutaj)


Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku stwierdziła, że popiera inicjatywę Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, będącego wspólnym ośrodkiem ośmiu największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, promowania rozwiązywania sporów w drodze mediacji.


Uchwała ta została przekazana organizacjom pracodawców i przedsiębiorców, związkom zawodowym oraz administracji państwowej i samorządowej.