Uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie tworzenia Centrum Arbitrażu i Mediacji

Pierwsza na Pomorzu oraz unikatowa w skali kraju idea mająca na celu wspieranie alternatywnych metod rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami została zainicjowana.
 
W dniu 23 stycznia br. podpisany został pomiędzy Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza i Pracodawcami Pomorza List Intencyjny w sprawie rozpoczęcia tworzenia Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Izba wspiera polubowne metody rozwiązywania sporów i prowadzi mediacje gospodarcze, niemalże od swojego powstania w 2008 r. Teraz potrzebne jest rozszerzenie działalności na pozostałe pomorskie organizacje.
 
Ze strony Izby List Intencyjny podpisali: Prezes Zarządu Izby Pan Sławomir Halbryt i Członek Zarządu Izby Pan Ireneusz Pawłowski, a ze strony Pracodawców:  Prezes Zarządu Pracodawców Pan  Zbigniew Canowiecki oraz Dyrektor Zarządzający Pan Tomasz Limon.
 
Projekt utworzenia Centrum Arbitrażu i Mediacji powstał w wyniku porozumienia się obu organizacji. Jego realizacja korzystnie wpłynie nie tylko na sytuację pomorskich przedsiębiorców, zarówno tych zrzeszonych jak i niezrzeszonych, ale również pozwoli na zacieśnianie dotychczasowej współpracy między Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza i Pracodawcami Pomorza.
 
List Intencyjny jest otwarty i mogą do niego przystępować kolejne organizacje zrzeszające przedsiębiorców.  Zainteresowanie projektem wyraziło już także szereg organizacji wspierających ideę arbitrażu i mediacji.  Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Pracodawcy Pomorza wierzą, że dzięki wsparciu przedstawicieli pomorskiego świata nauki, biznesu oraz środowiska prawniczego,  realizacja projektu zakończy się wielkim sukcesem.
 
Liderem Projektu Centrum Arbitrażu i Mediacji jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. Zarząd Izby wyznaczył Koordynatora Projektu, którym jest radca prawny Ireneusz Pawłowski, Członek Zarządu Izby.