Sopocki Link Klub - już 13 grudnia br.

Sopocki Link Klub to cykl adresowany do przedsiębiorców, samorządowców, naukowców, studentów i artystów poszukujących wspólnej – dla przedstawicieli świata biznesu, nauki, sztuki i administracji – platformy wymiany poglądów, pomysłów i doświadczeń. Tematem grudniowego spotkania będzie:

Mediacja i arbitraż w sprawach gospodarczych – kultura rozwiązywania sporów

Spotkania organizują Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” - Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wraz z Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji przy współpracy z Miastem Sopot.

Na grudniowym spotkaniu Sopockiego Link Klubu– IRENEUSZ PAWŁOWSKI Kierownik Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji opowie o innym niż sądowy sposobie rozwiązywania sporów gospodarczych, który daje szansę na szybsze i tańsze rozwiązywanie sporów.

Porozmawiamy o zaletach i wadach alternatywnych metod rozwiązywania sporów. O tym dlaczego czasami warto skorzystać z bezstronnego mediatora i jakie przewagi daje rozwiązywanie sporów gospodarczych w takim gronie, zamiast zdawania się na wyrok sądu. Porozmawiamy, dlaczego skomplikowane spory, lepiej jest powierzyć arbitrażowi.

Spotkanie adresowane jest do przedsiębiorców i samorządowców. Warto przed wejściem w długi spór sądowy, spróbować rozwiązać spory w drodze uzgodnień, a nawet już w trakcie sporu sądowego istnieją także inne rozwiązania niż tylko wygrany-przegrany.


13 grudnia (wtorek), godz. 19:00 Restauracja Mesa, ul. Hestii 3, Sopot. Spotkania Sopockiego Link Klubu odbywają się zawsze w 13 dniu każdego miesiąca o stałej porze o godz. 19.00 (lub o 11:00, jeśli 13 dzień miesiąca przypada w niedziele lub święta) w restauracji Messa w Sopocie.