Seminarium: Mediacja w sprawach gospodarczych. Przykłady efektywnych mediacji z udziałem przedsiębiorców.

Zapraszamy na seminarium pt. "Mediacja w sprawach gospodarczych. Przykłady efektywnych mediacji z udziałem przedsiębiorców".


Wydarzenie odbędzie się 16 listopada 2021 r. w godzinach 12:00 - 14:00 w formie zdalnej (online). Udział bezpłatny.


Podczas tych 2 godzin poznasz korzyści płynące z mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych.


  • Przekonasz się, iż sprawa w sądzie gospodarczym nie musi kończyć się przegraną którejkolwiek ze stron (jednej ze stron stosunku gospodarczego);
  • Dowiesz się, że udział w mediacji pozwala na osobistą kontrolę przebiegu procesu rozwiązania sporu  i bezpośredni wpływ na jego wynik końcowy;
  • Poznasz przykłady konkretnych spraw, gdy pokój mediatora okazał się szybszym i skuteczniejszym miejscem rozwiązania konfliktu, niż sala sądowa, a spotkanie z mediatorem - realnym sposobem na zakończenie sporu i uniknięcie stresu spotkania w sądzie;
  • Uzyskasz wiedzę nt. wymiernych (realnych) korzyści majątkowych wynikających z zakończenia sprawy w mediacji;
  • Upewnisz się, że postępowanie mediacyjne, w przeciwieństwie do postępowania sadowego gwarantuje pełna poufność rozwiązania sporu;
  • Nie będziesz miał wątpliwości, iż ugoda mediacyjna zapewnia, co najmniej te same skutki prawne, jakie wynikają z prawomocnego wyroku zapadłego w danej sprawie, pomiędzy jej stronami, ok 13-krotnie szybciej w stosunku do trwania sądowego procesu gospodarczego i nie mniej niż 5-krotnie taniej (przy sprawach o dużej wartości przedmiotu sporu, ta relacja jest zdecydowanie bardziej korzystna dla wariantu mediacyjnego).

Seminarium poprowadzą osoby z bardzo dużym doświadczeniem i dysponujące wiedzą ekspercką w dziedzinie prawa gospodarczego. Program wydarzenia i rejestracja - KLIKNIJ.