Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku zainauguruje swoją działalność pod koniec września br.

W dniu 11 czerwca br. zostało powołane w Gdańsku Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, jako wspólna inicjatywa Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza jako Lidera i Pracodawców Pomorza jako Partnera. Powołanie Centrum jest wynikiem Listu Intencyjnego obu organizacji w tej sprawie ze stycznia br. Centrum jest  otwarte także na udział innych organizacji i współpracować będzie z podmiotami zainteresowanymi rozwojem mediacji. Centrum będzie składało się z Ośrodka Mediacji oraz przyszłościowo, także z Sądu Arbitrażowego. Działalność Centrum jest konsekwencją prowadzonej od 2008 r działalności Izby w zakresie medacji gospodarczych i wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów.

Aktualnie Centrum jest w fazie organizacyjnej. Został już przyjęty Regulamin Mediacji i oraz Zasady Etyki Mediatora. Trwa przygotowywanie z udziałem ekspertów Regulaminu Naboru Mediatorów. Ostateczne wersje tych dokumentów zostaną zatwierdzone po szerokich konsultacjach. Kierownikiem Centrum Arbitrażu i Mediacji został ustanowiony  radca prawny Ireneusz Pawłowski, członek Zarządu Izby, dotychczasowy Koordynator Centrum.

Pod koniec września br. planowana jest uroczysta inauguracja działalności Centrum pod patronatem m.in. Ministra Gospodarki oraz  Marszałka Województwa Pomorskiego. Do tego czasu zostanie przygotowany tryb wyboru oraz zostanie dokonany wybór Mediatorów oraz zostanie powołana Rada Centrum.  W dalszych planach  jest powołanie  Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Pomorza, współpracującego z Ośrodkiem Mediacji Centrum.

Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji odpowiada na coraz wyraźniejszą potrzebę przedsiębiorców kończenia sporów w drodze polubownej, co przy profesjonalnej obsłudze będzie   szybsze i tańsze niż droga sądowa.  Przygotowywane nowelizacje przepisów procesowych także zaczynają sprzyjać temu procesowi. Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji będzie wkrótce niezbędnym narzędziem rozwiązywania sporów dla wszystkich pomorskich przedsiębiorców.

Kontakt do Kierownika Centrum Arbitrażu i Mediacji Mec. Ireneusza Pawłowskiego e-mail: i.pawlowski@rigp.pl