Podsumowanie Panelu "Tajemnice przedsiębiorstwa i compliance"

Sukces Panelu "Tajemnice przedsiębiorstwa i compliance. Mediacje w prawie pracy i biznesie"

23 maja odbył się drugi w województwie pomorskim Panel Dyskusyjny poświęcony zagadnieniom związanym z mediacjami w sprawach gospodarczych. W panelu uczestniczyli przedstwiciele sądownictwa, prokuratury, środowiska mediatorów, przedsiębiorców oraz absolwenci uczelni wyższych, a także eksperci:

 

 • prof. dr hab. Jakub Stelina, Kierownik Katedry Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji UG
 • dr Ewa Podgórska-Rakiel, ekspert prawa pracy
 • Katarzyna Brzozowska, Sędzia Wizytator ds. Prawa Pracy, Sąd Okręgowy w Gdańsku
 • Katarzyna Zimmer-Drabczyk, Kierownik Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej NSZZ Solidarność
 • Jerzy Jerkiewicz, Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza
 • Paulina Grotkowska, adwokat; Karolina Stawicka, adwokat
 • Magdalena Dittmer, mediator
 • dr hab. Monika Gładoch Prof. UKSW, Kierownik Katedry Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji UKSW
 • Marek Korcz, radca prawny
 • Agnieszka Zalewska, radca prawny
 • Sławomira Pastuszak - Nicewicz, radca prawny, mediator
 • Anna Urbanowicz, Forum Związków Zawodowych.

 

Podczas wydarzenia poruszana był tematyka mediacji wewnątrz przedsiębiorstwa, pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, zobowiązań stron dialogu do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, społecznej odpowiedzialności biznesu, compliance.

 

WIęcej informacji dotyczącej programu panelu znajduje się na stronie wydarzenia

 

Prezentacje ze spotkania:

1. Whistleblowing, społeczna odpowiedzialność biznesu, zapobieganie konfliktom interesów jako elementy systemu Compliance

2. Obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa przez przedstawicieli pracowników i ich ekspertów

3. Charakterystyka stron dialogu społecznego

4. Art. 183

5. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w dialogu społecznymOchrona tajemnicy przedsiębiorstwa w dialogu społecznym

6. Compliance – kilka uwag praktycznych