Panel "Tajemnice przedsiębiorstwa i compliance. Mediacje w prawie pracy i biznesie"

Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji wraz z Partnerami Merytorycznymi: Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Sądem Okręgowym w Gdańsku mają zaszczyt zaprosić na II Panel Dyskusyjny z zakresu mediacji gospodarczych "Tajemnice przedsiębiorstwa i compliance. Mediacje w prawie pracy i biznesie".


Poruszana tematyka:

- mediacje wewnątrz przedsiębiorstwa,
- mediacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem,
- poufność mediacji,
- zobowiązania stron dialogu do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa vs. prawo do informacji,
- negocjacje i mediacje - granice poufności,
- wyzwania nowych technologii i ochrony danych,
- społeczna odpowiedzialność biznesu, compliance.


Wydarzenie składać się będzie z dwóch głównych części:

Część I Panelu- "DIALOG SPOŁECZNY: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA W MEDIACJACH"

Część II Panelu-"SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU - COMPLIANCE A PERSPEKTYWA DLA MEDIACJI"


Termin i miejsce

Panel odbędzie się dnia 23 maja 2019 r. w Gdańsku, w godz. 09:00-16:00.

Więcej informacji oraz zapisy