Panel Dyskusyjny "Mediacje w biznesie, w tym w sprawach karnych gospodarczych"

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom pierwszego w naszym województwie Panelu Dyskusyjnego poświęconego mediacjom gospodarczym za aktywny udział w wydarzeniu, zgłaszane uwagi i wyciągane wnioski. Duże uznanie należy się również Sądowi Okręgowemu w Gdańsku, Uniwersytetowi Gdańskiemu oraz Prokuraturze Rejonowej za wsparcie merytoryczne i organizacyjne. Zapraszamy do fotogalerii przesłanej przez Uniwersytet Gdański. Do zobaczenia na Drugim Panelu. Wa


Wydarzenie składało się z dwóch głównych części:


Część I Panelu

Mediacja w sprawach karnych, z udziałem przedsiębiorców, na etapie postępowania prokuratorskiego i sądowego, wnioski co do zmian prawa.

Na początku części I Panelu głos zabiorą eksperci, z głosem wprowadzającym do dyskusji:
- Przedstawiciel nauki - dr hab. Wojciech Zalewski Prof. UG, Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG
- Przedstawiciel Prokuratury - Prokurator
- Sędzia karnista - SSR Tomasz Jabłoński, Prezes Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe, II Wydział Karny
- Przedstawiciel adwokatury - adwokat Marek Karczmarzyk, mediator, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku.


Część II Panelu

Istotne aspekty mediacji, z punktu widzenia praktyków mediacji.

Na początku części II Panelu głos zabiorą eksperci, z głosem wprowadzającym do dyskusji:

- sędzia gospodarczy Sędzia Aneta Szałkiewicz, Przewodnicząca V Wydziału Gospodarczego, Wiceprezes Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
- mediator, Bartosz Poćwiardowski
- mediator, Łukasz Kwiatkowski
- mediator, dr Dorota Majewicz


Termin i miejsce

Dnia 26 kwietnia 2019 r. w Auli C Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 6 w Gdańsku, w godz. 09:00-16:00.


Program Panelu Dyskusyjnego.8:30-9:00Rejestracja uczestników i wymiana doświadczeń przy kawie.

9:00-9:10

Otwarcie i powitanie uczestników. 
dr. hab Wojciech Zalewski prof. UG, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji,
Sławomir Halbryt, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

Prowadzenie wydarzenia i moderacja Paneli - Sędzia Sądu Apelacyjnego Teresa Karczyńska - Szumilas.

9:10-9:40Wystąpienia zaproszonych gości oraz informacja o wręczonej nagrodzie "Biznes wybiera mediacje" oraz DEKLARACJE MEDIACYJNE
m.in.
Sędzia Rafał Terlecki, Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku 
dr. hab Anna Machnikowska Prof UG - Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego

Część I Panelu

"Mediacja w sprawach karnych, w tym z udziałem przedsiębiorców, na etapie postępowania prokuratorskiego i sądowego, wnioski co do zmian prawa - wystąpienia ekspertów i dyskusja.

9:40-10:20

"Zalety mediacji w sprawach karnych jako elementu sprawiedliwości naprawczej"
Przedstawiciel nauki - dr hab. Wojciech Zalewski Prof. UG, Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG

10:20-10:40

"Oskarżyciel publiczny, a pojednanie podejrzanego/oskarżonego z pokrzywdzonym."
Prokurator

10:40-11:00

"Doświadczenia sędziego w mediacji w sprawach karnych".
Sędzia Tomasz Jabłoński, Prezes Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe, II Wydział Karny
11:00-11:20"Spojrzenie adwokatury na możliwość mediacji w sprawach karnych"
Adwokat Marek Karczmarzyk, mediator, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku.

11:20-12:40 

Dyskusja ekspertów i uczestników Panelu.

12:40-13:20

Przerwa obiadowa

Część II Panelu

"Istotne aspekty mediacji, z punktu widzenia praktyków mediacji" - wystąpienia ekspertów i dyskusja.

13:20-13:40Praktyczne doświadczenia sędziego.
Sędzia gospodarczy, Sędzia Aneta Szałkiewicz, Przewodnicząca V Wydziału Gospodarczego, Wiceprezes Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
13:40-14:00"Spotkanie. Mediacja gospodarcza."
Bartosz Poćwiardowski, mediator

14:00-14:20 

"Rola mediacji w proaktywnym zarządzaniu konfliktem w organizacjach i biznesie". 
Łukasz Kwiatkowski, mediator.

14:20-14:40 

"Komunikacja wewnątrz organizacji - podstawy ładu wspólnotowego w kontekście języka porozumienia. Wyzwania dla mediacji."
dr Dorota Majewicz, Uniwersytet Gdański, mediator

14:40-16:00

Dyskusja ekspertów i uczestników Panelu.

16:00-16:30 

Zakończenie Panelu Dyskusyjnego.