Oprócz mediacji, także postępowanie arbitrażowe.

Prace nad powołaniem Pomorskiego Sądu Arbitrażowego już trwają.

Obiecywaliśmy, tworząc razem z Pracodawcami Pomorza, wspólne dla ośmiu pomorskich izb i organizacji Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, że chcemy dać przedsiębiorcom możliwość rozstrzygania sporów gospodarczych w formie mediacji i arbitrażu. Mediacja jest już dostępna i wykorzystywana m.in w formie zlecania przeprowadzenia mediacji w sprawach gospodarczych przez sądy gospodarcze.

Teraz pora na mediację i arbitraż.

Dziękujemy bardzo za udział w dyskusji i cenny wkład naukowy: Pani Prof. Anna Machnikowska - Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego, Pani Prof. Joanna Kruczalak-Jankowska - Kierownik Katedry Prawa Handlowego i Prawa Prywatnego iędzynarodowego (Wydział Prawa i Administracji UG), dr. Piotr Lewandowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSAiB.

Inicjatorzy powołania Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji tj. Izba Gospodarcza Pomorza i Pracodawcy Pomorza wraz z Krajowa Izba Gospodarki Morskiej - Polish Chamber of Maritime Commerce w znamienitym gronie dyskutowali ostatnio nad warunkami powołania na Pomorzu wysokiej jakości sądu arbitrażowego. Wraz z dostępną już mediacją, dałoby to przedsiębiorcom kolejną możliwość szybkiego i w wysokiej jakości, pozasądowego rozstrzygnięcia sporu gospodarczego. Możliwe to byłoby w formie mediacji lub arbitrażu lub np. w postępowaniu łączonym, mediacyjno-arbitrażowym (med-arb).

Liczymy, że szybsze rozwiązywanie sporów w formie mediacji lub arbitrażu, a nie przed sądem, da przedsiębiorcom możliwość skupienia się na swojej działalności, zamiast na postępowaniach sądowych. Będziemy informować o dalszych pracach.