Nieodpłatne mediacje dla przedsiębiorców

Nieodpłatne mediacje dla przedsiębiorców - Mediatorzy Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku zgłaszają gotowość do mediacji online. Oferta jest skierowana do firm, które w związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem znalazły się w trudnym położeniu.


Rozwiązania prawne wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa mają wpływ na wszystkie dziedziny życia, w tym działalność przedsiębiorców. Każdy z nich wie, że zbyt długo trwający spór negatywnie oddziałuje na kondycję i finanse firmy. Tymczasem mediacja pozwala zminimalizować te zagrożenia i w krótszym czasie osiągnąć porozumienie. Jednocześnie postępowanie mediacyjne umożliwia zachowanie dobrych relacji i kontaktów między stronami, utrzymanie dobrego imienia firmy, dialog oraz szybsze i skuteczniejsze rozwiązanie sporu. 


- Są sprawy i spory, które nie powinny czekać. Ograniczona praca sądów uniemożliwia ich załatwienie. Rozumiemy zagrożenia jakie może spowodować przedłużający się konflikt. Dlatego zachęcamy do skorzystania z mediacji – podkreśla Magdalena Dittmer, Mediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, koordynująca projekt ‘mediacje online’. 


Z inicjatywą wystąpiła Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, która wraz z Pracodawcami Pomorza prowadzi Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji. Jego utworzenie jest konsekwencją wspierania  i prowadzenia przez Izbę, od jej powstania w 2008 r., działań na rzecz wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów i prowadzenie mediacji gospodarczych.


Mediacje prowadzić będą doświadczeni specjaliści. Cały proces wsparcia będzie odbywał się zdalnie,
a spotkania będą organizowane przez elektroniczne środki przekazu, z uwzględnieniem wszelkich zasad mediacji - w tym poufności.


- Każdemu zainteresowanemu przedsiębiorcy proponujemy niezobowiązującą rozmowę. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące mediacji i potencjalnych korzyści  - dodaje Magdalena Dittmer.


Lista mediatorów biorących udział w projekcie:

Magda Bellwon                                                       Aneta Frankowska                      Katarzyna Stryjek

Magdalena Dittmer                                              Andrzej Fortuna                           Ryszard Trykosko

Katarzyna Dobrowolska-Weprzędz          Barbara Matysiak                        Dariusz Wilczewski


Profile mediatorów dostępne na stronie: http://pomorskiemediacje.pl/mediacja/wybierz-mediatora

Przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z bezpłatnej usługi mediacji online mogą do 10 maja 2020 roku zgłaszać się w następujące sposoby:

  1. Mailowo na adres: mediacje@pcaim.org.pl 
  2. Telefonicznie, zgłaszając zapotrzebowanie mediatorowi PCAiM, Magdalenie Dittmer, koordynującej projekt ‘mediacje online’. Tel. 501-625-191
  3. Przez formularz zgłoszeniowy