Międzynarodowy Dzień Mediacji - panel dyskusyjny

W dniu wczorajszym na Uniwersytecie Gdańskim, odbył się panel dyskusyjny pt. Skuteczność ugód mediacyjnych zawieranych pomiędzy podmiotem publicznym a przedsiębiorcą, skierowany do wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych mediacją, a także do mediatorów i osób wspierających polubowne rozstrzyganie sporów, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych.


Prelegenci wydarzenia:

Pani Luiza Budner-Iwanicka, radca prawny, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, radca prawny, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji UG,

Pani Anna Kluczek-Kollar, radca prawny, mediator, Wicedziekan Rady ds. Integracji Środowiskowej i Współpracy Zagranicznej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, mediatorka w Ośrodku Mediacji przy OIRP w Gdańsku,

Pani Sędzia Katarzyna Kazaniecka-Kapała, Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym,

Pan Ireneusz Pawłowski, radca prawny, mediator, Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku,

Pani Ewa Bożko-Kozikowska, radca prawny Urząd Miasta Gdańska, Członek Rady OIRP, Wiceprzewodnicząca Komisji ds. kontaktów z samorządami.


Dziekujemy uczestnikom i prelegentom za udział.

Więcej o projekcie Krajowego Rejestru Mediatorów - https://rigp.pl/krajowy-rejestr-mediatorow,466,pl