Mediacja między samorządem terytorialnym, a przedsiębiorcą.

Samorząd terytorialny nie tylko wykonuje władztwo jako organ władzy publicznej, ale także, bardzo często, jest stroną sporów cywilnych czy gospodarczych.

W naszym Centrum staramy się pomagać w rozwiązywaniu sporów nie tylko między przedsiębiorcami, ale także między przedsiębiorcami, a jednostkami samorządu terytorialnego.

Sprawy takie są precedensowe. Mamy jednak nadzieję, że samorządy coraz częściej, zamiast drogi sądowej, będą wybierały drogę ugody przed medatorem, zatwierdzanej potem tylko przez sąd.