„Masz prawo do mediacji – nowe wyzwania i możliwości dla mediacji”.

W dniu 15 października br. odbyła się Konferencja w Sądzie Okręgowym w Gdańsku – „Masz prawo do mediacji – nowe wyzwania i możliwości dla mediacji”.

Kierownik Centrum Mec. Ireneusz Pawłowski wygłosił wykład na temat „Mediacja pozasądowa w sprawach gospodarczych”.

Wśród prelegentów byli między innymi:

SSO Ewa Ważny (SO w Gdańsku), Salon Mediatora w Sądzie Okręgowym w Gdańsku – doświadczenia 3 lat pracy,  SSR del. do SO Katarzyna Kazaniecka-Kapała (SO w Gdańsku), Mediacja w postępowaniu cywilnym w praktyce sądów okręgu gdańskiego – dotychczasowe doświadczenia,  r. pr. Piotr T. Kubik (OIRP w Gdańsku), Rola pełnomocnika w mediacji z uwzględnieniem aspektów związanych z pracą pełnomocnika, oczekiwań ze strony sądu i uczestników postępowania, SSO Teresa Karczyńska-Szumilas (SO w Gdańsku), Nowe perspektywy dla mediacji w świetle zmian legislacyjnych.

W trakcie konferencji odbyła się także dyskusja z udziałem sędziów i mediatorów wskazująca m.in na coraz większą możliwość kierowania przez sędziów spraw do mediacji.