Konferencja inaugurująca działalność Pomorskiego Centrium Arbitrażu i Mediacji

W imieniu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza i "Pracodawców Pomorza"

zapraszamy na

Konferencję inaugurującą działalność

Pomorskiego Centrum

Arbitrażu i Mediacji

która odbędzie się 8 października br. o godz. 10:00
w Sky Club, Olivia Business Centre, budynek Olivia Tower

Obowiązuje rejestracja. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: biuro@rigp.pl


Program Konferencji       

10:00 – 10:30

Powitanie gości i rozpoczęcie konferencji

Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

Zbigniew Canowiecki, Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza

10:30 – 11:15

Wystąpienia zaproszonych gości

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Mariusz Haładyj, Wiceminister Gospodarki

Dr hab. Monika Zbrojewska, Wiceminister  Sprawiedliwości

Prof. UG dr hab. Jakub Stelina, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG

Dr Przemysław Banasik, Sędzia, Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku

11:15 – 11:30

Zalety mediacji i mediacja w praktyce

Maciej Bobrowicz, radca prawny, Dyrektor  Centrum Mediacji Gospodarczej,  

Krajowa Rada  Radców Prawnych

11:30 – 11:45

Mediacja z perspektywy sądu, oczekiwania wobec mediacji

Sędzia Teresa Karczyńska-Szumilas,

koordynator ds. mediacji,  Sąd Okręgowy  w Gdańsku

11:45 – 12:00


Działalność i plany  Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji

Ireneusz Pawłowski, radca prawny,

Kierownik Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji

12:00 – 12:15

Uroczyste podpisanie porozumienia  przez organizacje przedsiębiorców

12:15 – 12:45

Dyskusja uczestników, możliwość zabrania głosu i podsumowanie konferencji

12:45 -

Poczęstunek


ORGANIZATORZY I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE

PATRONAT HONOROWY