Jak ugryźć mediację?

W imieniu Koła Naukowego Postępowania Cywilnego oraz Koła Naukowego Prawa Karnego Uniwersytetu Gdańskiego, mamy przyjemność zaprosić na Konferencję

„Jak ugryźć mediację – w kontekście zmian k.p.c., k.k. i k.p.k.”.

Wydarzenie odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, 19 listopada 2015 r.,

o godzinie 17.00. w audytorium C.Wśród zaproszonych prelegentów znajdują się:

1) prof. Wojciech Zalewski,
2) SSR Marcin Matusiak,
3) mediator Magda Bellwon,
4)SSR Filip Sporek,
5) adwokat Anna Koziołkiewicz- Kozak.

Konferencja będzie składała się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich obejmie wystąpienia prelegentów, druga zaś dyskusję z udziałem publiczności.