Jak polubownie rozwiązać trudny spór gospodarczy - casus Stadionu Narodowego

ZAPROSZENIE

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Sądem Okręgowym w Gdańsku oraz Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza - Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji mają zaszczyt zaprosić na konferencję

"Jak polubownie rozwiązać trudny spór gospodarczy - casus Stadionu Narodowego"

 

Głównym punktem konferencji będzie blok poświęcony zawieraniu ugód pomiędzy podmiotami publicznymi, a prywatnymi Wykonawcami, omówiony na przykładzie wielomilionowej ugody zawartej pomiędzy Wykonawcami Stadionu Narodowego, a stroną publiczną. 

Prelegentami w tym bloku będą: Sędzia Sądu Okręgowego, prowadząca proces w tej sprawie, Przedstawiciel Prokuratorii Generalnej RP, który zawierał ugodę w imieniu podmiotu publicznego oraz przedstawiciel Wykonawcy zawierającego ugodę.  W bloku przewidziana jest możliwość zadawania pytań i dyskusja.


Patronaty


Konferencja pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. (* w trakcie ustaleń)


Termin i miejsce


Konferencja odbędzie się dnia 19 października 2018 r. w Auli C Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 6 w Gdańsku, w godz. 11:00-16:00.


Konferencję poprowadzi SSA Teresa Karczyńska-Szumilas.

 

Harmonogram konferencji

11:00 -11:10

Powitanie gości i rozpoczęcie konferencji. 
Prezentacja krótkiego klipu promującego mediację.
11:15 - 11: 30 

Wystąpienia zaproszonych gości 

11:30 - 11:40 

Przedstawienie logo Projektu "Firma przyjazna mediacji". 
Wskazanie osób do Kapituły "Firma przyjazna mediacji" 
Uhonorowanie Sędziów i mediatorów, którzy wnieśli największy wkład w rozwój mediacji

11:40 - 11:50 

Podpisanie DEKLARACJI MEDIACYJNYCH przez Przedsiębiorców.

 

PANEL 1

Casus: Zawarcie ugody ws. Stadionu Narodowego

11:50 - 12:10

 ... z punktu widzenia Sądu prowadzącego proces i zachęcającego do ugody,
SSO Agnieszka Owczarewicz, Sąd Okręgowy w Warszawie,

12:10 - 12:30

... z punktu widzenia Skarbu Państwa (podmiotu publicznego),
Wiceprezes Prokuratorii Generalnej RP -  Artur Woźnicki, Radca Prokuratorii, 

12:30 - 12:50

... z punktu widzenia Wykonawcy,
Przedstawiciel Wykonawcy 

12:50 - 13:20

Moderowana dyskusja z prelegentami. /30 min/

13:20 - 13:50

Przerwa obiadowa  


PANEL 2

Referaty

13:50 - 14:05

Mediacja z punktu widzenia sędziego cywilisty - dotychczasowe doświadczenia.
SSR Katarzyna Bójko - Narczewska, Sąd Rejonowy Kartuzy, 

14:05 - 14:20

Rola adwokatów w mediacji
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku lub wskazana osoba 

14:20 - 14:35

Rola radców prawnych w mediacji
Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku lub wskazana osoba

14:35 - 14:50

Rola notariuszy w mediacji.
Anna Pietrewicz, notariusz, mediator, Ośrodek Mediacyjny przy Izbie Notarialnej w Gdańsku. 

14:50 - 15:20

Biznes i mediacja - z praktyki mediatorów i przedsiębiorców
Panel dyskusyjny mediatorów /30 min/ 

15:20-16:00

Dyskusja po panelu /40 min/

16:00

Zakończenie konferencji

 

Konferencję poprzedzą dwie debaty zamknięte.


9:00-10:30

Ugody w sprawach gospodarczych

Zamknięta debata dla sędziów.

SSO Agnieszka Owczarewicz 

(SO w Warszawie)

Miejsce: Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. 3 maja 9A (sala E.0.10)

9:00-10:30

Unifikacja standardów postępowania mediacyjnego

na przykładzie dokumentacji projektu ogólnopolskiego CAM

Zamknięta debata.

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji UG 

ul. Bażyńskiego 6

 

Zgłoszenia na konferencję


Konferencja jest bezpłatna. Liczba miejsc ograniczona.

Udział w konferencji tylko dla osób zgłoszonych w formie elektronicznej.

https://konferencja-ugoda-casus-stadionu-narodowego.evenea.pl/