Inauguracja Centrum Arbitrażu i Mediacji

Centrum Arbitrażu i Mediacji otwarte. Na czwartkowej konferencji podpisano aneks do porozumienia między Izbą a Pracodawcami Pomorza, które pozwoliła na dołączenie kolejnych organizacji przedsiębiorców do prac na rzecz rozwoju kultury mediacji na Pomorzu.


Dzięki wysiłkom Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza i Pracodawców Pomorza przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do nowopowstałego Centrium z wnioskami o mediację. Ten sposób rozwiązywania sporów pomoże ograniczyć koszta, a także odciąży lokalne sądy. Celem CAiM jest również budowa kultury mediacji na Pomorzu i rozwiązywania sporów polubownie.

Podczas konferencji głos zabrali praktycy - Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz koordynator ds. mediacji, którzy podkreslili wagę mediacji, szczególnie przy aktualnym przeciążeniu sądów sprawami trafiającymi do wydziału gospodarczego.

Punktem głównym konferencji było podpisanie porozumienia w wyniku którego powstała Rada Centrum. Prócz Inicjatorów, do porozumienia dołączyli: Kaszubski Związek Pracodawców, Pomorska Izba Rolnicza, Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, NORDA - Regionalna Izba Gospodarcza oraz Starogardzki klub Biznesu. 

Jednoczesnie przypominamy, że trwa nabór na Mediatorów w Centrum.