Gdańsk liderem w mediacjach

Tylko w 2019 roku sądy rejonowe okręgu gdańskiego skierowały do mediacji najwięcej spraw spośród wszystkich sądów w Polsce, a sam Sąd Okręgowy w Gdańsku w swojej kategorii zajął trzecie miejsce, wyprzedzony jedynie przez Warszawę i Kraków.


W ogłoszonym „Rokiem Mediacji” 2019 roku, odbyły się w Gdańsku aż cztery interdyscyplinarne debaty dla przedsiębiorców, naukowców, mediatorów i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (zorganizowane przez Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji we współpracy merytorycznej z Sądem Okręgowym w Gdańsku oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).


W siedzibach czterech pomorskich powiatów - w Kartuzach, Kościerzynie, Bytowie i Wejherowie - zorganizowano również, we współpracy ze związkami pracodawców, konferencje z przedsiębiorcami i władzami samorządowymi, ukazujące korzyści płynące z polubownego rozwiązywania sporów w relacjach biznesowych.


Różnego rodzaju działania instytucji wymiaru sprawiedliwości, propagujące mediację, konsekwentnie realizowane od 2012 roku, przyniosły skutek, co wyraźnie widać w statystykach. 


W 2019 r. w samym Sądzie Okręgowym w Gdańsku skierowano do mediacji aż 507 spraw (czyli o niemal 60 procent więcej niż rok wcześniej). Ten sąd w swojej kategorii zajął 3. miejsce w kraju (za Warszawą i Krakowem z odpowiednio: 1384 i 659 sprawami do mediacji), a dla niego i lokalnych 11, niższej rangi, sądów rejonowych wzrost, o którym była mowa wcześniej wyniósł ponad 70 proc. Właśnie wspomniana wyżej rejonowa jedenastka, jest zdecydowaną rekordzistką kraju. 


Ogółem w ub. roku sądy rejonowe z okręgu gdańskiego do mediacji skierowały aż 2013 spraw, podczas gdy kolejne w rankingu analogiczne sądy okręgów warszawskiego i krakowskiego, niewiele ponad 1700.


Zródło: Dziennik Bałtycki