Firma przyjazna mediacji - nowe rozwiązania. Zapraszamy na konferencję.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyjatkowym wydarzeniu, będącym początkiem ogólnopolskiego projektu. Szczegółowy opis i program wydarzenia na stronie Konferencji  www.firmaprzyjaznamediacji.pl

Bezpłatna rejestracja - tutaj.

W trakcie konferencji przewidziane jest m.in.:

Podpisanie Porozumienia w sprawie promowania mediacji w sprawach gospodarczych. Porozumienie zostanie zawarte pomiędzy Sądem Okręgowym w Gdańsku, Wydziałem Prawa i Administracji UG oraz Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza w zakresie promowania mediacji w sprawach gospodarczych, w tym w zakresie wspierania projektu „Firma przyjazna mediacji”. Strony porozumienia  w ramach porozumienia powołają m.in Kapitułę w województwie pomorskim składającą się z: przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, przedstawicieli nauki, przedstawicieli ośrodków mediacyjnych, przedstawicieli biznesu.

Podpisanie Deklaracji Mediacyjnej przez Przedsiębiorców. Uroczyste, z udziałem mediów, podpisanie Deklaracji Mediacyjnej przez firmy z Pomorza (projekt deklaracji w załączeniu). W dalszym etapie firmy, które będą realizowały złożoną deklarację w praktyce, będą mogły być honorowane godłem „Firma przyjazna mediacji”.

Referaty, m.in.:

w zakresie doświadczeń Prokuratorii Generalnej w zawieraniu ugód pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych, a przedsiębiorcami przedstawi Pan Artur Woźnicki, Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wieloletni radca tej Prokuratorii,

co do roli jaką pełnią pełnomocnicy procesowi w zakresie wpierania stron w rozwiązaniu ich sporu, także w drodze mediacji oraz o kształceniu studentów prawa, w tym zakresie - Prof. dr hab. Anna Machnikowska - Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UG

 doświadczenia Sądu Okręgowego we  wspieraniu mediacji przedstawi Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO Rafał Terlecki