Debata Oxfordzka w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

W związku z organizacją Międzynarodowego Dnia Mediacji, 20 października 2016 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, przeprowadzona została debata oksfordzka z udziałem publiczności poświęcona zagadnieniu nakłaniania przez sądy stron postępowania do  mediacji (zgodnie z art. 10 Kodeksu Postępowania Cywilnego).

W debacie jako mówcy propozycji i opozycji wzięli także udział:  Sędzia Ewa Szarmach, Sędzia Katarzyna Kazaniecka-Kapała, Mediator Bartosz Poćwiardowski, Adwokat Beata Nowakowska,  Zuzanna Nowakowska oraz Kierownik Centrum radca prawny Ireneusz Pawłowski.

W wyniku głosowania publiczności, na którą składali się sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, notariusze i mediatorzy oraz zaproszona młodzież licealna – obroniła się teza o konieczności nakłaniania stron do mediacji w ramach procesu cywilnego.