Zbigniew Canowiecki, Członek Kapituły Biznes Wybiera Mediacje dla Prestiż Magazyn Trójmiejski

Zbigniew Canowiecki, Członek Kapituły Biznes Wybiera Mediacje dla Prestiż Magazyn Trójmiejski


“Wielu obywateli w przypadku sporu nawet nie rozważa alternatywnego rozwiązania w stosunku do postępowania sądowego - a taką alternatywą jest mediacja jako uregulowany w kodeksie postępowania cywilnego, pozasądowy sposób zakończenia zaistniałego sporu pomiędzy stronami." #bizneswybieramediacje


Przeczytajcie co jeszcze o mediacji i nie tylko, powiedział Zbigniew Canowiecki, Prezydent Pracodawcy Pomorza dla Prestiż Magazyn Trójmiejski