Arbitraż

Czym jest arbitraż

W przypadku arbitrażu, istotą jest powierzenie przez strony swojego sporu do rozstrzygnięcia innej niezależnej osobie lub osobom (arbitrowi), którym może być np. specjalista w dziedzinie, której spór dotyczy.

 

W odróżnieniu od mediacji, to nie strony wypracowują rozwiązanie, a arbiter lub arbitrzy decydują o sposobie rozwiązania sporu.

Sąd arbitrażowy

W Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku, w tym momencie, działa jedynie Ośrodek Mediacyjny.

 

Sąd Arbitrażowy jest na etapie budowy. W przypadku konieczności skorzystania z arbitrażu, prosimy o kontakt. Zaproponujemy możliwe rozwiązania.