Pierwsze posiedzenie Rady Centrum Arbitrażu i Mediacji

W dniu 14 grudnia br.  w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego  Gdańsk odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Rada pozytywnie zaopiniowała: Regulamin Postępowania Mediacyjnego, Zasady Etyki Mediatora, Taryfę Opłat Mediacyjnych.

Rada zaoponiowała także sześciu pierwszych kandydatów na mediatorów. Panie: Agnieszkę Bytof, Magdę Dittmer, Katarzynę Stryjek oraz Panów: Andrzeja Fortunę, Piotra Kubika i Dariusza Wilczewskiego

  1. Rada  zaopiniowała także Jednolitą Klazuzulę Mediacyjną PCAIM.