Mediacje - dobre rozwiązanie dla biznesu i sądownictwa

Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji wraz z Partnerami Merytorycznymi: Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Sądem Okręgowym w Gdańsku kolejny raz miało okazję zorganizować ciekawą debatę poświęconą mediacjom gospodarczym. Tematyką dyskuskusji było zagadnienie mediacji, jako dobrego rozwiązania dla biznesu i sądownictwa.


Wśród osób biorących udział w dyskusji byli przedstawiciele przedsiębiorców, mediatorów, pracowników sądów i prokuratury, a także środowiska naukowego - absolwenci.

Pierwsza część panelu dotyczyła mediacji na etapie postępowania karnego przygotowawczego, w tym w sprawach gospodarczych. Druga natomiast przedstawiała mediacje w ujęciu międzynarodowym.


Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ekspertów biorących udział w wydarzeniu:

1. Mediacje karne gospodarcze

2. Odpowiedzialność mediatora

3. Mediacje i arbitraż w sprawach międzynarodowych

4. Mediacje w Belgii

5. Mediacje w Norwegii